Angrerett

Angreskjema

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Gjelder ikke ved bedriftskjøp.

Sendes til: Kulcon AS Olav Trygvasonsgate 84 L 2319 Hamar, e-postadresse: info@kulcon.no

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: Skriv inn produkt(er) på linjen under.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Varen(e) ble mottatt den (dato)______________

Forbrukerens navn:____________________________________________________________

Forbrukerens adresse:_________________________________________________________

Dato:____________________

Underskrift (dersom papirskjema benyttes)__________________________________________________________________